Mededelingen

Najaars vergadering:

Aanleveren van onderwerpen/voorstellen graag schriftelijk uiterlijk  september 2018

datum wordt ingepland als de stukken van de kring zijn ontvangen.