Mededelingen

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit het afhalen van de vaste voetringen 2018.

Dit is mogelijk op 31-01-2018 van 19:00 t/m 20:00 uur aan ons clublokaal.

Onze voorzitter zal aanwezig zijn voor het uitreken van de vaste voetringen.

Enkele aandachtpunten voor het afhalen van de ringen.  • Uw contributie dient voldaan te zijn bij onze penningmeester voor het afhalen of ter plekke te worden voldaan aan de voorzitter.

  • Eigendomsbewijzen reserveringen/nood worden mee uitgeleverd.

Het Bestuur: Pv de vredesbode.


Geachte heer/mevrouw,

De producent van de vaste voetringen heeft ons laten weten dat de ringen van 2018 niet tijdig geleverd kunnen worden. Dit vanwege problemen in het productieproces.

De leverancier doet er nu alles aan om de vertraging tot een minimum te beperken en wij verwachten dat wij de laatste ringen uiterlijk 12 januari a.s. kunnen verzenden.

Om onze liefhebbers die al eieren en jongen in de broedschalen hebben liggen niet in de problemen te laten komen hebben wij een noodactie opgezet.

Alleen voor individuele leden die vóór 12 januari dringend ringen nodig hebben, zullen wij directe levering naar uw vereniging organiseren.

Is levering echt noodzakelijk, wilt u dan het bestelformulier uiterlijk 26 december invullen via bijgaande link?

https://www.npoveenendaal.nl/nieuws/noodactie-levering-vaste-voetringen-2018


We hopen met uw medewerking en onze gezamenlijke inspanningen dat wij deze problematiek snel achter ons hebben.

Bestuur NPO


Geachte leden.

Gaarne zien we jullie keuze retour omtrent jullie behaalde kampioenschappen zoals reeds gevraagd in onze laatste leden vergadering, zodat we tijdig de benodigde behoren kunnen bestellen.

Slechts van 1 lid heb ik reeds een reactie ontvangen.

  • Beker / standaard
  • Geld
  • Diploma

De behaalde kampioenschappen staan vermeld op onze website.

M.v.grt

Secretaris Pv de Vredesbode.

Theo hetterscheid.


16-10-20-17

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering op Donderdag 26 oktober 2017 om 20.00 uur in ons clublokaal.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen vorige vergadering (Notulen bijgevoegd).

3. Terugblik/evaluatie seizoen 2017.

4. Ingekomen stukken, mededelingen en aanmeldingen nieuwe lid/leden.

5. Agenda kringvergadering op donderdag.

6. Agenda afdelingsvergadering op maandag.

Tijdens de pauze kunnen de bestelde vaste voetringen 2018. en de nog openstaande kosten van de laatste wedvluchten / feestavonden worden afgerekend.

7. Mededelingen.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Het Bestuur: Pv de vredesbode

Hieronder kunt u de bescheiden downloaden

23-06-2017

Beste leden,

De tijd gaat snel en over ongeveer een maand staan de eerste jonge duivenvluchten van 2017 al weer voor de deur. Voor ons als bestuur een teken dat we ons moeten gaan bezighouden met de voorbereiding van het chippen van de jonge duiven. Voor jullie als liefhebber de taak om er voor te zorgen dat deze werkzaamheden zo geruisloos mogelijk gaan verlopen. Met jullie medewerking zal dit zeker gaan lukken. We verwachten een groot aanbod van te chippen jonge duiven, en om alles zo goed mogelijk te laten verlopen maken we samen de volgende afspraken met elkaar.

Na de midfondvlucht M26 Nanteuil op zaterdag 1 juli worden de klokken ingenomen, en dienen de leden er voor te zorgen dat de benodigde chips en een kopie entingslijst wordt ingeleverd. Wij gaan chippen vanaf deze kopie entingslijsten, en er zullen geen andere lijsten meer worden gehanteerd.

Op maandag 03 juli kunnen de liefhebbers die overnachting spelen s` avonds om 19.30 uur de klok weer ophalen.

Op woensdag 05 juli kunnen de niet fondliefhebbers s`avonds om 19.30 uur de klok weer ophalen.

Zeer belangrijk is om direct na het chippen een controle uit te voeren door alle duiven over de antenne te laten lopen. Bij problemen kun je dit melden bij Theo Hetterscheid ( 06 24363583). Wij plannen dan een extra avond om deze fouten te herstellen. We gaan dit niet meer doen tijdens het inkorven.

Het Bestuur; Pv de Vredesbode.


27-03-2017

Hieronder kunt u het definitieve verenigingsboekje downloaden.

23-02-2017

Hieronder kunt u het concept verenigingsboekje downloaden, zodra alle benodigde gegevens van afd. en kring binnen zijn zal het definitieve boekje geplaatst worden. Zodra alle info binnen is wordt er een  nieuw tabblad in het menu aangemaakt waarin alle vluchtbescheiden komen te staan.

14-02-2017.

Hieronder kunt u de Brief over het chippen van de oude duiven voor het seizoen 2017 en de uitnodiging voor de jaarvergadering downloaden..