Mededelingen

Najaars vergadering:

Aanleveren van onderwerpen/voorstellen graag schriftelijk uiterlijk  september 2018

datum wordt ingepland als de stukken van de kring zijn ontvangen.

Hok en Entlijsten 2018

Beste leden,

Lees onderstaande "Mail vanuit de Afdeling"

Is er iemand die wat moet inleveren, of ken je een sportvriend uit de club wie nog niet alles heeft ingediend laat het
hem dan weten.


Hoklijsten:

De kopie hoklijsten kunnen worden ingeleverd via de email aan afdeling9.nl door de basis vereniging.
De hoklijsten moeten uiterlijk 1 april a.s. binnen zijn. Een kopie van de hoklijst waar gedurende het seizoen jonge duiven op zijn bijgeschreven ontvangen wij voor aanvang van de eerste vlucht. De originele hoklijsten worden in de vereniging bewaard tot aanvang seizoen 2019.

Entlijsten:

De kopie entlijsten kunnen worden ingeleverd via de email aan afdeling9.nl door de basis vereniging. De entlijsten van de oude duiven moeten uiterlijk op Donderdag 30 maart a.s. binnen zijn.
De entlijsten van de jonge duiven uiterlijk op zaterdag 23 juni 2018 en entlijsten die er voor de
natour nog bijkomen moeten uiterlijk op zaterdag 4 augustus 2018 zijn ingeleverd. Voor het enten geldt dat de
duiven minimaal twee weken voor de eerste trainingsvlucht moeten zijn ingeënt. De uiterlijke inleverdatum staat op een week voor de eerste trainingsvlucht zodat u een week de tijd hebt om de lijsten in te leveren. De originele entlijsten worden in de vereniging bewaard gedurende de periode deze geldig zijn.