Welkom op de site van postduivenvereniging De Vredesbode Didam.

De vredesbode neemt een belangrijke plaats in binnen afdeling 9 van de NPO, maar zeker ook binnen kring 3 van deze afdeling. Didam is en was van oudsher altijd al een zeer sterk duivensportcentrum. In de jaren 1960 t/m 1990 floreerde de duivensport in didam en waren er enkele honderden postduivenliefhebbers. In elke straat binnen onze gemeente waren duivenmelkers te vinden. Na 1990 ging het bergafwaarts met onze prachtige hobby. Ook Didam ontkwam hier niet aan. Door de toenemende vergrijzing, en de jeugd die niet meer kiest voor de duivensport, maar gebruik maakt van de talrijke mogelijkheden die hun wordt geboden om zich te ontspannen, zijn er nu nog ongeveer 55 duivenliefhebbers in Didam over die actief de duivensport beoefenen.

In het verleden waren er in Didam verschillende duivensportverenigingen, waaronder De Rode Doffer Loil, De Dijkvliegers uit Nieuw Dijk, De Snelpost, De Luchtbode, en De Vredesduif Didam. De allereerste vereniging uit Didam droeg de naam Eendracht. Eind jaren 1960 werden er door De Luchtbode en De Vredesduif twee verenigingslokalen naast elkaar gebouwd op de hoek willibrordusweg/ kruisstraat. In 2013 zijn beide verenigingen samengegaan onder de huidige naam De Vredesbode Didam. In 2016 heeft PV De Rode Doffer uit Loil te kennen gegeven de intentie te hebben om samen te gaan met de Vredesbode Didam. Reeds in 2016 heeft dit geleid tot een eerste samenwerking. Vanaf 01 januari 2017 hebben beide verenigingen besloten volledig met elkaar samen te gaan, waardoor er nu nog 1 duivenvereniging in Didam is. Tot zover een stukje historie over de duivensport in Didam.

Deze prachtige site die u voor u ziet is ontworpen door ons lid Raymond Jonker. en beheert door Richard Reuling.  De website is gemaakt om onze leden van alle benodigde informatie te voorzien, zoals vliegprogramma`s, uitslagen, tussenstanden en kampioenschappen, nieuwsitems,  foto`s en informatie van uit het bestuur.

Deze website is dan ook een prachtig initiatief voor onze vereniging, waarbij wij er van overtuigd zijn dat dit zal uitgroeien tot een prima communicatiemiddel binnen onze vereniging.

Het Bestuur